Pomoc Frankowiczom

Pytania i Odpowiedzi

Jaki jest koszt prowadzenia sprawy przez Państwa kancelarię?

Nasza umowa daje gwarancję kompleksowej obsługi Państwa sprawy, czyli podjęcia kroków zmierzających do uzyskania zwrotu nadpłaconych rat, składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego, a także zmniejszenia salda zadłużenia w przyszłości. Po zawarciu umowy zapewniamy Państwu reprezentację w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym do czasu całkowitego wyegzekwowania należnych świadczeń. Wynagrodzenie naszej kancelarii składa się z dwóch części: opłaty wstępnej i wartości procentowej honorarium od uzyskanych świadczeń.

Jaką mamy gwarancję wygranej?

Analiza okoliczności Państwa sprawy odbywa się na kilku etapach postępowania, tj. przed zawarciem umowy, po jej przyjęciu do prowadzenia, po uzyskaniu dokumentacji z banku oraz przed wystosowaniem pozwu do sądu. W każdym z nich staramy się wykluczyć przesłanki uniemożliwiające dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej. Jeśli takie się pojawią, to informujemy o ryzyku i wspólnie ustalamy podjęcie dalszych czynności. W przypadku pozytywnej weryfikacji rekomendujemy skierowanie sprawy do sądu, gdyż w chwili obecnej tylko wytoczenie powództwa daje możliwość wygrania z bankiem. Biorąc pod uwagę ukształtowane orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych, uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia jest wysoce prawdopodobne. Oczywiście postępowanie sądowe zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem, niemniej jednak niepodejmowanie żadnych czynności w sprawie powoduje, że nadal spłacają Państwo kredyt w oparciu o wyższy kapitał niż w rzeczywistości otrzymali do dyspozycji od banku i przedawniają się Państwu kolejne nadpłacone raty, których nie da się już odzyskać.

Jaki jest koszt prowadzenia sprawy przez Państwa kancelarię?

Nasza umowa daje gwarancję kompleksowej obsługi Państwa sprawy, czyli podjęcia kroków zmierzających do uzyskania zwrotu nadpłaconych rat, składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego, a także zmniejszenia salda zadłużenia w przyszłości. Po zawarciu umowy zapewniamy Państwu reprezentację w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym do czasu całkowitego wyegzekwowania należnych świadczeń. Wynagrodzenie naszej kancelarii składa się z dwóch części: opłaty wstępnej i wartości procentowej honorarium od uzyskanych świadczeń.

Jaką mamy gwarancję wygranej?

Analiza okoliczności Państwa sprawy odbywa się na kilku etapach postępowania, tj. przed zawarciem umowy, po jej przyjęciu do prowadzenia, po uzyskaniu dokumentacji z banku oraz przed wystosowaniem pozwu do sądu. W każdym z nich staramy się wykluczyć przesłanki uniemożliwiające dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej. Jeśli takie się pojawią, to informujemy o ryzyku i wspólnie ustalamy podjęcie dalszych czynności. W przypadku pozytywnej weryfikacji rekomendujemy skierowanie sprawy do sądu, gdyż w chwili obecnej tylko wytoczenie powództwa daje możliwość wygrania z bankiem. Biorąc pod uwagę ukształtowane orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych, uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia jest wysoce prawdopodobne. Oczywiście postępowanie sądowe zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem, niemniej jednak niepodejmowanie żadnych czynności w sprawie powoduje, że nadal spłacają Państwo kredyt w oparciu o wyższy kapitał niż w rzeczywistości otrzymali do dyspozycji od banku i przedawniają się Państwu kolejne nadpłacone raty, których nie da się już odzyskać.

Jaki jest koszt prowadzenia sprawy przez Państwa kancelarię?

Nasza umowa daje gwarancję kompleksowej obsługi Państwa sprawy, czyli podjęcia kroków zmierzających do uzyskania zwrotu nadpłaconych rat, składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego, a także zmniejszenia salda zadłużenia w przyszłości. Po zawarciu umowy zapewniamy Państwu reprezentację w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym do czasu całkowitego wyegzekwowania należnych świadczeń. Wynagrodzenie naszej kancelarii składa się z dwóch części: opłaty wstępnej i wartości procentowej honorarium od uzyskanych świadczeń.

CZEGO MOGĘ ŻĄDAĆ OD BANKU?
W niemal wszystkich umowach „frankowych” znajdują się klauzule niedozwolone, które powodują niezgodne z prawem zawyżenie rat kredytu. Dlatego „frankowicze” nadpłacają sporo pieniędzy i mogą żądać ich zwrotu. Wygrany proces powoduje jednak nie tylko zwrot tych kwot, ale także obliczenie pozostałej do spłaty kwoty kredytu bez waloryzacji kursem CHF (czyli znaczny spadek salda kredytu), czyli definitywne uwolnienie od franka.
Jaką mamy gwarancję wygranej?

Analiza okoliczności Państwa sprawy odbywa się na kilku etapach postępowania, tj. przed zawarciem umowy, po jej przyjęciu do prowadzenia, po uzyskaniu dokumentacji z banku oraz przed wystosowaniem pozwu do sądu. W każdym z nich staramy się wykluczyć przesłanki uniemożliwiające dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej. Jeśli takie się pojawią, to informujemy o ryzyku i wspólnie ustalamy podjęcie dalszych czynności. W przypadku pozytywnej weryfikacji rekomendujemy skierowanie sprawy do sądu, gdyż w chwili obecnej tylko wytoczenie powództwa daje możliwość wygrania z bankiem. Biorąc pod uwagę ukształtowane orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych, uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia jest wysoce prawdopodobne. Oczywiście postępowanie sądowe zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem, niemniej jednak niepodejmowanie żadnych czynności w sprawie powoduje, że nadal spłacają Państwo kredyt w oparciu o wyższy kapitał niż w rzeczywistości otrzymali do dyspozycji od banku i przedawniają się Państwu kolejne nadpłacone raty, których nie da się już odzyskać.

Jaki jest koszt prowadzenia sprawy przez Państwa kancelarię?

Nasza umowa daje gwarancję kompleksowej obsługi Państwa sprawy, czyli podjęcia kroków zmierzających do uzyskania zwrotu nadpłaconych rat, składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego, a także zmniejszenia salda zadłużenia w przyszłości. Po zawarciu umowy zapewniamy Państwu reprezentację w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym do czasu całkowitego wyegzekwowania należnych świadczeń. Wynagrodzenie naszej kancelarii składa się z dwóch części: opłaty wstępnej i wartości procentowej honorarium od uzyskanych świadczeń.

Czy możliwe jest rozwiązanie problemu frankowego ustawą?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z walutą obcą. Na dzień dzisiejszy nie powstał żaden projekt ustawy, który kompleksowo rozwiązywałby sprawę kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, dolara lub euro. Aktualnie sejm uchwalił prezydencką ustawę frankową, która nie przewiduje jednak zwrotu nadpłaconych rat przez kredytobiorców i odfrankowienia ich umów, a jedynie pomoc osobom mającym problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie ze statystykami Biura Informacji Kredytowej 95% frankowiczów regularnie spłaca swoje raty, zatem przygotowana ustawa w żaden sposób nie rozwiązuje problemu.

CZEGO MOGĘ ŻĄDAĆ OD BANKU?
W niemal wszystkich umowach „frankowych” znajdują się klauzule niedozwolone, które powodują niezgodne z prawem zawyżenie rat kredytu. Dlatego „frankowicze” nadpłacają sporo pieniędzy i mogą żądać ich zwrotu. Wygrany proces powoduje jednak nie tylko zwrot tych kwot, ale także obliczenie pozostałej do spłaty kwoty kredytu bez waloryzacji kursem CHF (czyli znaczny spadek salda kredytu), czyli definitywne uwolnienie od franka.
Czy bank nie wypowie mojej umowy kredytowej po wystosowaniu roszczeń?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach umowy znajdują się enumeratywnie wymienione okoliczności dające podstawę bankowi do rozwiązania umowy z klientem. Główną przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w spłacie rat. W przypadku regularnie spłacanych zobowiązań nie ma podstaw do jej wypowiedzenia. Dotychczas żadnemu z naszych klientów bank nie wypowiedział umowy na żadnym etapie jej prowadzenia, w tym po wytoczeniu powództwa do sądu.

ILE TRWA SPRAWA „FRANKOWA”?
Sprawy „frankowe” trwają długo, bowiem bardzo czasochłonne jest przygotowanie pozwu i dokonanie obliczeń, w toku procesu odbywa się kilka rozpraw i niezbędna jest opinia biegłego, a prawdopodobieństwo apelacji jest wysokie. Dlatego proces może potrwać nawet kilka lat.
CO TO JEST KREDYT WALORYZOWANY?

Kredyt waloryzowany nie jest kredytem walutowym. W takim przypadku bank nie wypłaca klientowi waluty i nie musi jej mieć. Odniesienie do obcej waluty ma służyć tylko użyciu innego (w założeniu bardziej stabilnego) miernika pieniądza. Kredyty waloryzowane dzielimy na indeksowane (czyli wyrażone pierwotnie w PLN) i denominowane (wyrażone od razu w walucie obcej).

Czy bank nie wypowie mojej umowy kredytowej po wystosowaniu roszczeń?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach umowy znajdują się enumeratywnie wymienione okoliczności dające podstawę bankowi do rozwiązania umowy z klientem. Główną przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w spłacie rat. W przypadku regularnie spłacanych zobowiązań nie ma podstaw do jej wypowiedzenia. Dotychczas żadnemu z naszych klientów bank nie wypowiedział umowy na żadnym etapie jej prowadzenia, w tym po wytoczeniu powództwa do sądu.

CO TO JEST KREDYT WALORYZOWANY?

Kredyt waloryzowany nie jest kredytem walutowym. W takim przypadku bank nie wypłaca klientowi waluty i nie musi jej mieć. Odniesienie do obcej waluty ma służyć tylko użyciu innego (w założeniu bardziej stabilnego) miernika pieniądza. Kredyty waloryzowane dzielimy na indeksowane (czyli wyrażone pierwotnie w PLN) i denominowane (wyrażone od razu w walucie obcej).

Czy moja umowa kredytowa zostanie przewalutowana?

Przewalutowanie kredytu na złotówki nie jest korzystnym rozwiązaniem, gdyż kredytobiorca uznaje swoje zobowiązanie wobec banku wyrażone w walucie obcej, a aktualne saldo zadłużenia zostaje przeliczone po obecnym kursie CHF. Następnie klient spłaca kredyt w złotych polskich w oparciu o WIBOR+marża, zatem wysokość jego raty wzrasta. Nasza kancelaria dąży do odfrankowienia umowy kredytowej, czyli usunięcia klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i na tej podstawie zwrotu nadpłaconych rat oraz zmniejszenia salda zadłużenia. W konsekwencji klient spłaca kredyt według rzeczywiście wypłaconego kapitału w złotych polskich, z uwzględnieniem dotychczas spłaconego kapitału. Oprocentowanie pozostaje na stawce LIBOR+marża, zatem wysokość raty maleje.

Czy bank nie wypowie mojej umowy kredytowej po wystosowaniu roszczeń?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach umowy znajdują się enumeratywnie wymienione okoliczności dające podstawę bankowi do rozwiązania umowy z klientem. Główną przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w spłacie rat. W przypadku regularnie spłacanych zobowiązań nie ma podstaw do jej wypowiedzenia. Dotychczas żadnemu z naszych klientów bank nie wypowiedział umowy na żadnym etapie jej prowadzenia, w tym po wytoczeniu powództwa do sądu.

ILE TRWA SPRAWA „FRANKOWA”?
Sprawy „frankowe” trwają długo, bowiem bardzo czasochłonne jest przygotowanie pozwu i dokonanie obliczeń, w toku procesu odbywa się kilka rozpraw i niezbędna jest opinia biegłego, a prawdopodobieństwo apelacji jest wysokie. Dlatego proces może potrwać nawet kilka lat.
Czy moja umowa kredytowa zostanie przewalutowana?

Przewalutowanie kredytu na złotówki nie jest korzystnym rozwiązaniem, gdyż kredytobiorca uznaje swoje zobowiązanie wobec banku wyrażone w walucie obcej, a aktualne saldo zadłużenia zostaje przeliczone po obecnym kursie CHF. Następnie klient spłaca kredyt w złotych polskich w oparciu o WIBOR+marża, zatem wysokość jego raty wzrasta. Nasza kancelaria dąży do odfrankowienia umowy kredytowej, czyli usunięcia klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i na tej podstawie zwrotu nadpłaconych rat oraz zmniejszenia salda zadłużenia. W konsekwencji klient spłaca kredyt według rzeczywiście wypłaconego kapitału w złotych polskich, z uwzględnieniem dotychczas spłaconego kapitału. Oprocentowanie pozostaje na stawce LIBOR+marża, zatem wysokość raty maleje.